Kadınların işgücüne katılması için yapılanlar

51

Türkiye’de 2003 yılından bu yana atılan adımlar sayesinde kadınlar iş hayatına daha çok katılıyor.

2003 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle doğum izni arttırıldı. Kadın çalışanların doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esası getirildi. Ayrıca aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük bir ücret tayin edilemeyeceği hükme bağlandı.

2005 yılında yürürlüğe giren İş Kanununda, kadın-erkek eşitliğini gözeten ve işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dâhil hiçbir nedenle ayrım yapılamayacağına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

2007 yılında, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle kadınların ev içinde ürettikleri ürün ve mamullerden elde edilen gelirleri vergiden muaf tutuldu.

2008 yılında, kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla, İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle kadın ve gençlerin sigorta priminin 5 yıl süreyle kademeli olarak ödenmesine başlandı.

2012 yılında, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla KOSGEB tarafından ilk 2 yılda 5.638 kadın girişimciye 90 milyon TL destek sağlandı.

2016 yılında, Yeni düzenlemeyle doğum yapan kadın memurlar analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay boyunca, günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre içinde mâlî ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin