Scroll Top

Stokçulukla mücadele yasası ile cezalar artıyor

stokculukla-mucadelede-cezalar-artiyor

Stokçulukla mücadele yasası Meclis’ten geçti

Stokçulukla mücadele yasası ile  cezalar ağırlaşıyor. TBMM Genel Kurulu, ortamı fırsata çevirip piyasa ve fiyatlar ile oynamak isteyen stokçulara fırsat vermeyecek yasayı kabul etti. Kabul edilen yasa ile rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin ürünlere erişimini engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ile 2 milyon lira para cezası verilebilecek. Bu yasa tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için bir tedbir niteliğinde.

Stokçulukla mücadele yasası şu değişiklikleri içeriyor:

Stokçulukla mücadele kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin alım gücünü zorlaştırıcı fiyat uygulamasında bulunan stokçulara uygulanan para cezasının alt ve üst sınırı belirlendi. Bu suç için 50 bin ile 500 bin lira olan para cezası, 100 bin ile 2 milyon liraya yükseltildi. “LPG dağıtıcıları” tanımı, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” şeklinde değiştirildi. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na aykırı eylemden mahkumiyet kararı olanlara LPG ve elektrik sektöründe lisans verilmeyecek. 30 Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak. TOBB üyelerinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklarında 31 Aralık 2023’e kadar icra ve iflas takipleri duracak.

Stokçulukla mücadele savaşında kimler ceza alacak?

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde stokçuluk kavramı “Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler” anlamına geliyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alma ve bunların uygulanmasını sağlama görevini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na veriyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumu fırsata çevirip, fiyatları speküle etmek isteyenler bu yasa ile karşılaşacak.

Benzer gönderiler