Takdim

Elçiler

18 Haz: Elçiler ama Türkiye’nin değil

“Yunanistan haklı, adaların hakimiyeti Lozan ile kendilerine verildi. Türkiye’nin açıklamaları uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu açıklamalar Türkiye’yi mütecaviz ülke konumuna sokar….