Cumhurbaşkanlığından kadınlar için 11 önemli adım

cumhurbaskanligi_kadinlar_icin_11_adim

Kadınlara yönelik 11 yeni adım

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerin Araştırma Komisyonu toplantısına katılarak bu yıl kadınlar için yapılacakları anlattı. İbrahim Şenel, toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesinden kadın istihdamına kadar kadınlar için alınacak önlemleri ve atılacak adımları anlattı. Kadınların eğitimi ve sağlığı ile ilgili projeleri de kapsayan 11 önemli programdan bahseden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel, yerel ve genel bütçelerin de kadın – erkek eşitliğine duyarlı şekilde hazırlanacağını söyledi. 2020 – 2023 yılları arasını kapsayan bu projeler ile kadınların güçlenmesinin desteklenmesi, kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkânlara sahip olmasını önemseyen plan ve programların geliştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kadınlar için neler yaptı

Bu sene kadınlar için atılacak 11 önemli adım:

1- Zorla evlendirme ve şiddet

Kadına yönelik şiddetin, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesine yönelik düzenlemelerin aktif uygulanmasını sağlamak maksadıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

2- Kadın konukevleri

Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına dair çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması ve hizmetlerde ülke genelinde asgari düzeyde standart bir seviyenin oluşması sağlanacak.

3- Kamu personeline eğitim

Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli içinde olmak üzere farklı hedef gruplarına hitaben eğitim, seminer ve benzeri farkındalık arttırma çalışmalarına devam edilecek.

4- Melek yatırım

Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecek. Ulusal Kadın İhracatçı Ağı Platformu Projesi ve Melek Yatırımcı Programı gerçekleştirilecek.

5- Kadın kooperatifleri

Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için gerekli yasal altyapı sağlanacak ve destekler verilecek.

6- Kırsal kesim

Kırsal kesimde kadın girişimciliğin artmasına yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak.

7- Yönetim ve karar organları

Kadınların kamunun yönetim ve karar organlarında daha büyük oranda yer almalarını sağlamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.

8- Finansal okur yazarlık

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmeleriyle ilgili incelemeler yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Finansal okuryazarlık oranı yükseltilecek.

9- Kız öğrenciler ve mühendislik

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları kapsamında yeni oluşan meslek alanları göz önünde bulundurarak kız çocukları fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere teşvik edilecek.

10- Dijital okur yazarlık

Kadınların dijital okuryazarlık eğitimlerine katılımları arttırılacak.

11- Kanser taraması

Ülke genelinde kanser tarama programına uygun gruptaki kadınların programa katılımlarının artırılması için farkındalık çalışmaları yapılacak.

Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe

Şenel, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda adımlar atmasını sağlayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“2020 -2023 yılları arasını kapsayan proje kapsamında merkezî ve yerel yönetimlerde kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması ile kadınların güçlenmesinin desteklenmesi sağlanacak. Merkezî ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkânlar rejimini gözeten plan ve programların gelişmesine, kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak, kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine etkin denetim ve izlenebilirlik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.”

 

Benzer gönderiler