OECD İstanbul Merkezi neden önemli?

OECD İstanbul Merkezi açıldı

Türkiye ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. OECD İstanbul Merkezi bugün yapılan açılışla faaliyetlerine resmi olarak başlıyor. İstanbul’da bulunan merkez, İtalya ve Macaristan’daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris’teki gibi tüm konularda politika üretebilme kabiliyetine ve yetkisine sahip olacak. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İstanbul merkezi, Türkiye’yi OECD’nin Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek.

İstanbul merkezi neyi amaçlıyor?

Ofisin genel amacının üye ülkelerin iletişim ve veri alışverişinin artırılması, işbirliği ve işbirliği ağının genişletilmesi ve bu alanlarda politika üretilmesi olacağı belirtildi.

İstanbul OECD Merkezi, faaliyet ve çalışmalarını ticaret, girişimcilik, rekabetçilik, kamu yönetişimi, yenilik, insan kaynaklarının etkinleştirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve yeşil büyüme başlıkları altında gerçekleştirilecek. Ayrıca merkez, teşkilatın enstrümanlarının örnek ve en iyi uygulamalarının Türkiye’ye transferini kolaylaştıracak.

Uzmanlara göre, teşkilatın tam yetkili bir merkezinin İstanbul’da açmasıyla birlikte Türkiye, uluslararası ticarette ve buna bağlı birçok ekonomik alanda güvenilirliğini teyit etmiş oluyor. Bir yandan da kuruluşun Türkiye ekonomisinin performansını ve elde ettiği kazanımlarını da teyit ettiği anlamına geliyor.

OECD İstanbul Merkezi neden önemli?

Merkezin açılmasıyla birlikte, Türkiye’nin uluslararası ekonomi konularına daha fazla dahil olacağı, ekonomi ile ilgili alanlarda daha fazla politika ve öneri geliştirebileceği, yaşanan geçici ve kronik ekonomik sorunlarla ilgili çözüm geliştirebileceği bir ortam oluşacak.

İstanbul’daki ofis faaliyetleri; sürdürülebilir kalkınma ve paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi başta olmak üzere, kamu-özel sektör arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, diğer ulusal veya uluslararası işbirliği ve örgütlerle ortak çalıştay, seminerler düzenlenmesi, bu kapsamda üst düzey zirve ve toplantıların düzenlenmesi gibi bütünleştirici hedeflere katkıda bulunmayı hedefliyor.

İstanbul merkezinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ağda bulunan ve İstanbul ofisiyle ilişkili olan paydaşlar da (ülkeler) faydalanmış olacak.

Bu bağlamda, merkezin faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalıştay, seminer ve zirvelere üye ülkelerinden temsilciler katılım sağlayacak ve Türkiye’nin uluslararası tanınırlığını ve bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacak.

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın