“SGK özel hastanelerin vurgununa göz yumuyor” iftirası

9 Mart 2018 tarihinde Diken, HalkTV, Onedio gibi birçok gazete ve haber sitesinde “SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi” başlıklı haberler yapıldı.

Söz konusu haberlerde, 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu dayanak gösterilerek, özel hastanelerin SGK’yı zarara uğrattığı ve SGK’nın buna göz yumduğu ileri sürüldü.

Özel hastanede çalışan uzman doktorların ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterilerek vergi kaçırıldığı iddia edildi. Ayrıca özel hastanelerde tedavi gören hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmiş gibi bildirildiği, özel hastanelerce sigortalılardan fazla tetkik istendiği, sağlık sigortası olan kişinin muayene ve tetkik masraflarının hem SGK’ya hem de özel sigorta şirketine fatura edildiği ileri sürüldü. Sahte muayene kayıtları yapılarak muayene olmamış kişilerin muayene olmuş gibi gösterildiği ve bu suretle de SGK’nın zarara uğratıldığı iddia edildi.

Bir kısmı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer almayan bu iddialar karşısında SGK’nın duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen Kurumun herhangi bir önlem almayarak devleti milyarlarca lira zarara uğrattığı iddia edildi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı denetimler ve incelemeler göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça görülüyor.

SGK, usulsüzlüklerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaları düzenli olarak yapıyor. Düzenlenen raporlara ve yapılan tespitlere istinaden alınması gereken tedbirler ivedilikle alınıyor. Özel sağlık sigortaları üzerinden yapılan tüm işlemler SGK tarafından elektronik ortamda anlık olarak kontrol ediliyor. Ayrıca bazı özel hastanelerde prime bağlı çalışan uzman doktorların maaşları Risk Değerlendirme Ekiplerince düzenli olarak takip ediliyor.

SGK bünyesinde tüm ihbar, şikayet ve riskli işlemler SGK müfettişlerince inceleniyor. Bu incelemelerden biri de 2017 yılında 661 sağlık hizmeti sunucusuna yönelik olarak gerçekleştirildi. SGK müfettişleri bu incelemelerde tespit ettiği usulsüz işlemlere ilişkin 550 Milyon TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, tüm bu inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda son iki yıl içerisinde usulsüzlüğü tespit edilen 188 Sağlık Hizmeti Sunucusu hakkında adli işlem yapılması sağlandı.

SGK’nın yaptığı inceleme ve denetimlere bakıldığında SGK’nın gerekli önlemleri almayarak ve usulsüzlüklere göz yumarak devleti zarara uğrattığına yönelik iddiaların Kurumu yıpratma amacı güttüğü ortaya çıkıyor.

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın