AB Adalet Divanı: Başörtüsü yasağı uygulanabilir

AB-Almanya-başörtüsü

AB Adalet Divanı’ndan başörtüsü kararı

Avrupa Birliği‘nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı,  Almanya’da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işlerinden uzaklaştırılan iki kadının açtığı davada karar vererek, belli şartlar altında başörtüsü yasağı uygulanabileceğine hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, Almanya’daki iş yerlerinde başörtüsü yasağı uygulanabileceğine karar verdi. Divan, işverenin iş yerinde “siyasi, dini ya da dünya görüşünü yansıtan” ve dışarıdan açıkça görülebilir şekildeki sembolleri belli şartlar altında yasaklayabileceği açıklamasında bulundu. Ancak bunun için işverenin de müşterilerine ve çalışanlarına karşı tarafsız olması gerektiği söylendi. İşverenin çalışanlarına karşı bu tutumu sergilemezse sosyal huzursuzlukların ortaya çıkabileceği vurgusu yapıldı.  Kararda, işverenin koyduğu yasağın tüm dinler için geçerli olmasının önemine de işaret edildi. Bu durumda başörtüsünün yanı sıra haç kolye veya Yahudi kipasının da işveren tarafından aynı şekilde değerlendirilmesinin gerektiği belirtildi.

Alman mahkemesi AB Adalet Divanı’na başvurdu

Almanya‘da biri kişisel bakım malzemeleri diğeri de çocuk bakım yuvası olan bir zincirin çalışanı olan iki kadının başörtüsü ile çalışmalarına izin verilmedi. Bu nedenle iki Müslüman kadın işverenlerine dava açtı. Alman mahkemeleri ise  başörtüsü ile ilgili konuyu Avrupa Adalet Divanı’na götürdü. İki kadının da işe başladıkları zaman başörtüsü takmadıkları bildirildi. Doğum izninden sonra başörtülü bir şekilde işe döndükleri belirtildi. Bu nedenle de işverenlerinin problem çıkarttığı söylenerek kadınların ihtarname aldıkları açıklandı. İki kadın, din özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirterek Alman iş mahkemelerine başvurdu. Alman iş mahkemeleri ise başörtüsü yasağının bu durumda ayrımcılık olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda Divan’a başvurdu.

AB Adalet Divanı
AB Adalet Divanı’ndan başörtüsü kararı

AB Adalet Divanı yine böyle bir karar vermişti

Avrupa Birliği‘nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı‘nın verdiği kararda, ulusal mahkemelerin ve üye ülkelerdeki yasal düzenlemelerin kararlarda hareket alanı yarattığına vurgu yapıldı.  Divanın aldığı kararda, dini özgürlüklerin korunması konusunda güçlü politikaları olan ülkelerde, mahkemelerin verecekleri kararda bunu göz önünde bulundurmaları gerekeceği söylendi. Avrupa Adalet Divanı 2017 yılında da benzer konuda bir karar açıklamıştı. İş yeri içinde siyasi ya da dini sembollere yönelik bir genel yasağın doğrudan ayrımcılık olarak değerlendirilemeyeceği kararına varılmıştı.

Benzer gönderiler