Scroll Top

Türk Konseyi’nde ilişkilerin geliştirilmesi

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri süreci, Türkiye ve Türkiye ile dil birliği olan Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Orta Asya’da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın katılımıyla Sovyetler Birliğinin 1991’de dağılması sonrasında ortaya çıkan koşulların olanaklı kıldığı bir forum olarak ortaya çıkmıştır. 1992 senesinde ülkemizin girişimleriyle başlatılan süreç kapsamında, on ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’ gerçekleştirilmiştir.”

Özbekistan Dışişleri Bakanı, Taşkent’te Türk Dili Konuşan Ülkeler Teşkilatı Genel Sekreteri ile bir araya gelerek bu teşkilattaki iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Taşkent’te bir araya geldi.

Taraflar, Özbekistan ile Türk Dili Konuşan Ülkeler Teşkilatı arasındaki karşılıklı ilişkilerin çeşitli alanlarda olumlu yönde gelişmesini memnuniyetle karşıladı. Taraflar ayrıca bu teşkilatın “Semerkant” şehrinde yaptığı toplantı çerçevesinde onaylanan stratejik kararların uygulanma sürecini de inceledi.

Ayrıca ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı bölgesinin ulaşım ve transit potansiyelinin değerlendirilmesi; bilgi teknolojileri, dijital ve yeşil ekonomi alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi; turizm, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliği konuları da ele alındı.

Ömüraliyev Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın Türk Devletleri Teşkilatındaki amaç ve görevlerinin uygulanmasına, teşkilat sekretaryasının aktif olarak katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu görüşmede ayrıca bölgesel meseleler ve gündemdeki konular da görüşüldü.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan Türk dili konuşan ülkelerin daimi üyeleri olup Macaristan ve Türkmenistan ise bu teşkilata gözlemci olarak katılıyor.