Scroll Top

Özel Haber: FETÖ Terimleri Sözlüğü

FETÖ

Türkiye genelinde başlatılan FETÖ operasyonu gündeme oturdu. FETÖ’nün “mahrem imamlarına” yönelik başlatılan operasyonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre şu ana kadar 1009 “mahrem imam” gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmalarında sıkça duyduğumuz, “mahrem, abi, abla, tart, kafalama” kelimelerinin ne manaya geldiği tam olarak bilinmemekte. “FETÖ Terimleri Sözlüğü” özel haberimizle, FETÖ iddianamelerinde açıklandığı haliyle bu kelimelerin ne manaya geldiğini açıklıyoruz. İddianamelerde bu açıklamalar; teknik takip, sanık ve tanık ifadeleriyle FETÖ’nün 1993 yılında örgüt yöneticilerine özel çıkarttığı “Kevser” ismi verilen kitaptaki FETÖ’nün 1993 yılında “Kevser” adı verilen ve örgüt yöneticilerine yönelik çıkardığı kitabın, “Kelimeler ve Bablar” adlı 4. bölümündeki  bilgilerden faydalanıp açıklanmış. Haberi hazırlarken bu iddianameden ve kendi araştırmalarımızdan faydalandık. Yeni bilgiler ışığında haberimizi güncelliyoruz.

Abi: Bir hücre evi ya da en küçük Örgüt biriminin sorumlusudur. Ev abisi, yalnızca evin idaresinden mesuldür. Abilik, cemaatte hocalık makamıdır. Üst tabaka tarafından atanır. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir. Abinin görevine yine üst yapı son verir. Verilen bu kararın, silsile olarak Gülen tarafından verildiği izlenimi yaratılır.

Ablalık: Abiliğe paralel olarak kadın ve kızlar için ablalık makamı vardır. Kadın ve kızlardan sorumlu ablalar, nihayetinde o bölge il veya ilçedeki abiye bağlıdırlar.

Altın Nesil: Fetullahçı öğretiyi benimseyen, Örgüte ve öndere sadakatle itaat eden ve Örgütün içinde yer alan kişilerin genel adıdır.

Arama Tarama Mesulleri: FETÖ’cülerin delil ya da suç unsurlarını bulmak ve temizlemekle görevli personel. FETÖ’cülerin evlerinde, iş yerlerinde, aile üyelerinin çamaşırlarına kadar arama yetkisine sahipler. FETÖ liderine diğer örgüt üyelerinden daha dikey bir hiyerarşi ile bağlılar.

Fetih, Fethetme, Fetih Okutma: Örgütün, kamu idarelerindeki kadrolaşmasına “fetih” demektedir. Fetih okutma ise, kamuya giriş sınavlarında soruların önce elde edilmesi, ardından da üyelere yemin ettirildikten sonra cevaplarıyla birlikte çözdürülerek sınavı kazanmalarının sağlanmasıdır.

Gaybubet: FETÖ’cülerin kaçmaları, kendilerini gizlemeleri.

Gaybubet Evleri: Kaçan FETÖ’cülerin gizlenmeleri için daha önceden hazırlanan, içinde evden çıkmadan temel ihtiyaçlarını görmelerini sağlayan gizlenme evleri.

Himmet: Örgütün finansmanı sağlamak için, yine Örgüt üyelerinden alınan vergidir. Kamu görevlileri bekar ise maaşının %15-20’sini, evli ise maaşının %10’unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur.

Hususi evler: Büyükşehirlerde askeri ve polis okullarının bulunduğu ve bu hizmetlere yönelik hizmetlerin takip ve organize edildiği ve mahrem hizmetlerin icra edildiği evlerdir.

Hücre tipi yapılanma: Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir Örgüt abisine bağlı birimdir.

Işık Evi: Örgütün hücre evleridir. İlk kez, 1966 yılında, İzmir Tepecik’te, Nur Evleri adıyla faaliyete geçmiştir. 1986 yılından sonra evler Türkiye geneline yayılmıştır. Bu evler 1994 yılından sonra Işık Evleri adını almıştır. Işık Evleri, Örgüte taban kazandırmak, yardım toplamak, çevreye hakim olmak, zeki beyinleri işleyerek örgüt mensubu haline getirmek için kurulmaktadır.

İlgilenmek: Ağabeylerin önceden belirlenmiş insanlara yakınlık göstererek, arkadaş olarak onları çeşitli yollarla Fetullahçılığa dâhil etmesidir. Bu yollar ilgilenilen kişiye, yere ve zamana göre farklılık gösterir. Diğer adı kafalamak’tır.”

İmam: Örgütün sorumlu yöneticisi olan erkek kişiyi ifade eder. Din bilgisine sahip olması aranmaz. İmamlar, silsile olarak Örgüt Lideri Fetullah Gülen tarafından atanırlar. Bunlar Örgüt mensuplarının mutlak itaatle emrolundakları kişilerdir. Hiyerarşi içerisinde yer alan Örgüt yöneticisi ve raporları toplayıp emirleri veren kişidir. Kainat İmamı, Kıta İmamı, Ülke İmamı, Bölge İmamı, Şehir İmamı, Semt ve Mahalle İmamı, Kurum İmamı gibi, hiyerarşik bir yapı içinde sıralanmışlardır.

İrtibat: Dar anlamıyla Fetullahçı olan herkesin düzenli olarak birbiri ile irtibatta olması beklenir. Sohbetler, istişareler, maçlar, geziler hep bu amaçladır. Ağabeyler ve ablalar ilgilendikleri kişilerin evlerine, iş yerlerine sık olmasa da ziyaretler gerçekleştirirler. Telefon açmalar, kısa mesajlar, e-mailler ile hep hatırda tutuldukları vurgulanır. Bu anlamda Örgüt kişileri çok zor gözden çıkarır. Hele o kişi Örgütün ilerlemesi için gerekli olan para, maddi- manevi güç, başarı gibi vasıfları haiz ise irtibat asla koparılmak istenmez. Bu kelimenin geniş anlamı da herkesle olan münasebetleri işaret eder. Herkesle bir gün faydalanmak gerekçesiyle iyi ilişkiler kurulur.

İstişare: Bir iş yapılmadan önce Örgütün ilgili abisinin veya ablasının emrinde toplanıp karar verme ve faaliyete geçmek için yapılan Örgütsel toplantıdır. Üst yöneticilerden gelen emirlerin uygulanması için bir araya toplanmaya verilen isimdir.

Kafalama: Örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, himmet verecek derecede sempatizan hale getirilmesidir.

Kutsal Hoca Payı: Himmet olarak toplanan paranın %15’i Fetullah Gülen’in kutsal payı olarak kendisine yollanmaktadır. Örgüt, Gülen’e ayrılan bu miktarı, ganimetlerden elde edilen gelirin Hz. Muhammed’e verilmesine benzeterek, mensuplarını aldatmış ve inandırmıştır.

Mahrem Yerler: Örgüt dilinde Askeri Lise, Astsubay Okulları ve Harp Okulları, GATA, bütün TSK, Polis Kolejleri, Adalet Akademisi, Yargı Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatını ve bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) ifade eder. Özel mahrem yerler ise silah bulunduran TSK, Emniyet, MİT’tir.

Mahrem Hizmet: Mahrem yer sayılan Devletin en önemli kurumlarında Örgütün kendi hesabına yürüttüğü ve ele geçirmek için çalıştığı hizmete verilen isimdir. Mahrem hizmet, Örgüt adına kurumlarda kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize hareket etme ve Örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektedir.

Mahrem Toplantı: Üstten alınan bir emrin nasıl icra edileceğinin yönteminin belirlendiği ve görevlendirmelerin yapıldığı gizli toplantılardır. Örgüte çocukluğunda giren üyelerin katılabildiği bu toplantıya sonradan Örgüte katılanlar alınmaz.

Parlatma: Örgüt istediği kişilerin reklamını yapıp bu kişilerin reklamını yaparak, bu kişi üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Bunaparlatma denir. Bir makama atanması için kişinin önceden hazırlanıp onun adına mükemmel özgeçmiş oluşturma, medyasında hakkında övgü dolu yayınlar yapma, atanması için her türlü tavassut girişimi, parlatmanın değişik şekilleridir.

Sadakat Testi: Örgüte kazandırılan ve Örgüt amaçlarına göre eğitilen bir üyenin yeterince Örgüte bağlanıp bağlanmadığının abi veya ablanın teste tabi tutmasıdır. Sadakat testi Örgüte bağlılığı ölçmektedir. Örgüt üyesi sadakat testini geçmişse önü açılmaktadır. Sadakat testini geçemeyenler ise Örgüt eğitimine devam ettirilmekte yine başarısız olursa sempatizan olarak ayrılmaktadır.

Şefkat(Zecr) Tokadı: Örgüte göre, kötü iş yapan (genellikle abi veya ablanın talimatına uymakta ihmal gösteren) kişinin Allah tarafından bir kötülükle ikaz edilmesidir.

Tart: Yapılan ikaza rağmen, emre uymamak, itaat dışına çıkmak, disipline başkaldırmak veya verilen görevi yapmamak gibi davranışlarda bulunan, Örgüte tekrar kazandırılması mümkün olmayacağı anlaşılan ve hain ilan edilen üyelere zecr tokatı vurularak Örgütten kovulmasıdır. Önceleri Örgüt mensubu olan Eyüp Kayar, 13.08.1999 günü, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, Örgütten kimlerin kaymış sayılacağına ile ilgili şu beyanlarda bulunmuştur: “…Yine bir şakirtin, yani öğrencinin, üç tane kayma yolu olduğu ifade edilmiştir. Şakirt bir, ÖSS sınavlarında abinin istediği tercihleri yazmazsa  kaymış sayılır; iki, makam ve mansıp konusunda abinin istediği yeri seçmezse kaymış sayılır; üç, cemaatin istediği kişiyle evlenmezse kaymış sayılır.”

Tedbir: Örgüt mensuplarının, Örgütün menfaati doğrultusunda işlediği her günahın, her kusurun, her ayıbın ve her suçun meşrulaştırılmasına “tedbir” denilmektedir.

Ümitçi: Daha önce FETÖ ile bağlantısı olup çeşitli nedenlerle örgütten ayrılan TSK mensuplarını tekrar örgüt üyesi yapmaya çalışan görevli.

Benzer gönderiler