Scroll Top

“Evet çıkarsa oruç tutmak mecbûrî olacak” yalanı

oruc

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına, son günlerde Anayasa değişikliğine ilişkin sahte metinler gönderildi. Bu metinlerde referandumda evet oyu çıkarsa, değişecek Anayasa maddesiyle oruç tutmanın zorunlu olacağı yazıyordu.

Oysa, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren 18 maddelik teklifte Anayasa’nın 24.Maddesi üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştı.

Sahte metinde; mevcut Anayasa’nın 24. Maddesi deforme edilerek, referandumdan “Evet” oyu çıkarsa “Ramazan ayında oruç tutma zorunluluğu getirileceği” algısı yaratılmak istendi.

Anayasa’nın 24. maddesinin gerçek hali aşağıdadır.

MADDE 24. – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Bu da Avrupa’da dağıtılan bildirilere eklenen madde

Din ve vicdan hürriyetinin tek istisnası ramazan ayındaki oruç ibadetidir. Türkiye sınırları dâhilinde oruç tutmayanlar ceza kanunundan düzenlenmek üzere para cezası, kamu hizmeti, bu suçun işlenmesinin süreklilik arz etmesi, devlete karşı gelmekle eş tutulacağından vatandaşlıktan çıkarılma ve sınır dışı edilmeye kadar devam edebilir. İlgili kanunlarca belirlenir.

 

Benzer gönderiler