Scroll Top

İşgalci İsrail siber hırsızlık için özel birlik kurdu

Coup-d-envoi-donne-pour-la-videosurveillance

İşgalci İsrail, Başbakan Netanyahu’ya bağlı Ulusal Siber Direktörlüğü kuruyor. Bu direktörlük ile daha önce Filistinlilere yapılan ‘hackleme’ vb siber suçlar artık tüm dünyaya karşı resmen yapılacak.

Birliğin çalışanları, siber güvenlik tehditi belirledikleri kişilerin ya da örgütlerin, bilgisayar veya telefon gibi cihazlarını ‘hackleme’ ve 24 saat içinde potansiyel tehditi belirleme yetkisi ile donatılacak ve aynı zamanda cihazlara erişirken ve bilgileri kopyalarken mahkeme kararına da gerek duymayacak.

Başbakan bu birliğe yeni atama yaparken, resmi atama yöntemlerinin dışına çıkarak gizlilik kurallar çerçevesinde hareket etme gücüne sahip olacak, atamalar birliğin gizliliği içerisinde korunacak. Birliğin çalışanları, istediği bilgisayara ve telefona erişip, mahkeme kararına ihtiyaç duymadan eriştiği cihazlardaki bilgileri kopyalama yetkisine sahip olacak. Elde edilen ve kopyalanan bilgiler ise ulusal veritabanına aktarılacak ki zaten bu veritabanı daha önce de birçok kez kişilerin gizliliği ihlali tartışmaların ve eleştirilerin odağında olmuştu. Dahası, birliğin çalışanları yasal dokunulmazlık hakkına sahip olacak ve hiçbir şekilde dava edilemeyecekler.

Tasarı, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü (INCD) kuruluşuna  hukuki zemin  hazırlayacak ki bu da finans, sağlık, ulaşım, enerji ve iletişim gibi alanlarda ve diğer düzenleyici kurumlar dahilinde bile siber güvenlik konularında ulusal rehberlik yayınlama yetkisini artıracak. Bu, İsrail’in ulusal siber güvenlik sorunları ile nasıl başa çıktığı konusunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. INCD, genel olarak askeri veya güvenlik kurumlarına atanmış, yetkileri yasal zorunluluklarla kısıtlanacak olan ulusal siber güvenlik düzenleyicisi olacaktır.

INCD doğrudan doğruya başbakana bağlı olacak ve sadece ona hesap verecek. Başbakan, siber suçla mücadelede kıstastları da belirleyebilen merci olduğu için, kurulacak olan bu birim aslında siber suçla mücadele bahanesiyle yasal işlemlerden kaçınan ilk siber suçlarla  mücadele kuruluşu olacak.

Bu kanunda “saldırı” ve “tehdit” terimleri belirsiz ve gevşek bir şekilde tanımlanmış ve geniş bir yoruma tabi tutulmuştur. Örneğin, INCD, İsrail ekonomisine tehdit oluşturan herhangi bir kişi veya tüzel kişiyi hackleme yetkisine sahiptir. Aynı tanımda, İsrail’in ekonomik inisiyatiflerine karşı yapılan herhangi bir gösteri siber tehdit olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, yasa tasarısı İsrail’in çevre ve sağlık felaketlerinden korunmasını öneriyor. Bulaşıcı hastalığı olan birisini tanımlamak için INCD’nin elektronik cihazları derhal devreye giriyor, bu kişinin kişisel alanı hackleniyor veya bilgilerine el konuluyor.

7amleh yöneticiai Nadim Nashif şunları söyledi: “INCD’nin elektronik cihazları hacklemesi ve el koyması gibi yetkileri zaten her zaman Filistinlilere karşı uygulamadaydı, ancak hükümet şu anda bu yasa tasarısını bütünleştirmeyi teklif ediyor. Bu eylemleri meşrulaştıran çerçeve ile kolluk kuvvetlerinin yetkileri, yasal kapsamının da ötesine geçmektedir. ”

Benzer gönderiler