Çalışmaya başlayan işletmelere Kovid-19 teşviği

Son-gün-30-Nisan-1

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor durumda kalan işletmeleri yalnız bırakmıyor.

Kısa çalışma ödeneği ile şirketlerin tam kapasite ile çalışmadığı dönemlerde işçi çıkarmalarının önüne geçilmişti. Toparlanma sürecinde geçildiğinde de işletmeler unutulmadı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işletmeler normale döndüklerinde personel başına azami 1.103,63 TL SGK primi devlet tarafından ödenecek.

8.07.2020 tarihli, 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları özel sektör işyerlerinde normal haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde, işverenlere belli şartlarla SGK teşviki sağlanıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işletmeler 31.12.2020’yi geçmemek kaydıyla normal çalışma sürelerine döndüğünde bu teşvikten yararlanabilecek.

Teşvik de ödenecek tutar, işletmenin çalışanını yararlandırdığı süre esas alınarak belirlenecek. Prim ödemesi işsizlik fonundan yararlanarak ödenecek.

Teşvik işverenlerin SGK’ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle yararlandırılacak. 3 ay süreyle verilecek olan teşvik Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya çıkartılabilecek.

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın