MTA’ya yeni görev: İstikamet yurt dışı

5b8e4a07eb10bb3e7c3a4963

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yurt dışında arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeler geliştirmenin yanı sıra işletme faaliyetleri de yapabilecek.

MTA’nın “Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MTA’nın yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilecek, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olabilecek.

Yönetmelik değişikliğiyle MTA yurt dışı faaliyetlerinde yer bilimleriyle ilgili uygulamalı, temel, bilimsel ve teknolojik yöntemlerle araştırma, inceleme ve arama faaliyetlerini yapmak, jeolojik bilgileri üretmek, arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeleri geliştirmek ile birlikte işletme faaliyetleri yapabilecek.

Ayrıca, MTA, yurt dışında doğal kaynak aramak, araştırmak, bulmak ve bulunmasına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek, işlettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu bilgileri arşivlemek ve değerlendirmek gibi faaliyetleriyle birlikte doğrudan bu kaynakların işletilmesini de gerçekleştirebilecek.

Öte yandan MTA, yurt dışı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini alarak bakan onayıyla kendisi veya kurulan şirket aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili ülkenin mevzuatına göre şirket kurabilecek.

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın