Scroll Top

Türk üreticiler ABD’ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı

Türk üreticiler, ABD’deki hükümet kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine 110 milyon dolarıın üzerinde Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sağlama başarısını gösterdiler.

Türk üreticiler bu potansiyelleriyle Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticareti 100 milyar dolar hedefine yaklaştırdı ve tedarik zincirinde Çin’e alternatif getirdi.

“Covid-19 salgını, insan hayatında neden olduğu kayıplar ve küresel ekonomiyi aksatmasıyla uzun süre hatırlanacak. Buna karşın, salgın iyi niyet örneklerine de sahne oldu ve bazı ticari fırsatlar da yarattı.

Türk üreticiler, ABD eyalet ve federal kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları geçen koruyucu önlük sağladı. Bu girişim, hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda ABD’nin iki önceliğine doğrudan katkıda da bulundu. ABD ve Türkiye arasında ticareti artırarak, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik ortak hedefimize yaklaştırdı.

ABD’nin sağlık sektörü tedarik zincirine çeşitlilik katarak Çin’e bir alternatif getirdi. ABD ve Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendirmek, refah ve fırsatların iki ülkede de artmasını sağlar.”

Benzer gönderiler