Scroll Top

Türkiye tarımda devrim yapmaya devam ediyor

Türkiye tarımda üretim için çalışmalara devam ediyor

Türkiye tarımda faaliyetlerine hız verdi

Türkiye tarımda arazi çalışmalarına devam ediyor. Dünyada var olan gıda sorunu olumsuz gelişmeler ile birlikte daha da derinleşti. Rusya ve Ukrayna, yaptıkları üretimle dünyanın önemli tarım ürünü ve tahıl tedarikçisi konumundayken, savaş nedeni ile özellikle Ukrayna’nın ihracatı aksadı. Türkiye, kendi iç pazarı ve ihracat noktasında gıda sorununu çözümü için bereketli toprakları üzerinde tarım faaliyetlerine hız verdi.

Türkiye 10 ülkeden arazi kiralayacak

Atıl arazileri toplulaştırarak çiftçinin hizmetine sunan Türkiye, üreticiye ata tohumları da dağıtarak verimi artırmayı hedefliyor. Türk tarımı kendi topraklarında devam ederken, aynı zamanda iklimsel olarak üretimi zor olan ürünlerin ekimi tarım yapmak için 10 ülkede arazi kiralayacağını da duyurdu. Projeye göre, kiralanan diğer arazilerde başta yem bitkisi olmak üzere, Türkiye’de işlendikten sonra ihraç edilecek nitelikteki hububat ürünlerinin üretimi yapılacak. Kiralanacak tarım arazileri için özel sektörün de devrede olacak.

Tarımda Yüzde 70’i yatırımcıya kalacak

Ukrayna da bu konuda temasa geçilen ülkeler arasında yer alıyor. Geçen günlerde de Venezuela heyetinin Türkiye’yi ziyareti sırasında 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye’ye kiralanması gündeme gelmişti. Tarım Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarını duyurdu. Venezuela’da Türkiye için ayrılan ve “Turkish land” olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek hasılatın yüzde 70’inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30’luk kısmının da Venezuela’ya bırakılacak. Yatırımcının elde edeceği hasılat Türkiye’nin ihracatı için de kullanılabilecek.

Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumda. Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasında. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa’da birinci. Yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliği devam ediyor.

Benzer gönderiler