Scroll Top

İnsani yardımda Almanya, AB, İngiltere ve Japonya’dan büyüğüz

429609

AFAD, Türkiye’nin bugün açıklanan Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre geçen yıl 6 milyar ABD dolarlık insani yardım yaparak, 6.3 milyar dolarlık yardım yapan ABD’nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke olduğunu bildirdi. Türkiye’yi 2.7 milyar dolar ile İngiltere, 2.6 milyar dolar ile Almanya, 2.3 milyar dolar ile AB, 800 milyon dolar ile İsveç, 700 milyon dolar ile Japonya takip etti.

Dünyanın en cömert ülkesiyiz

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan yazılı açıklamada: “Yardım bekleyen ülkeden, ‘yardımı beklenen’ ülke konumuna gelen Türkiye, bugün açıklanan Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre geçen yıl 6 milyar ABD dolarlık insani yardım yaparak, 6.3 milyar dolarlık yardım yapan ABD’nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke oldu. Türkiye 2015 yılında ayrıca, mili gelirinin 0,75’ini insani yardım için ayırarak, bir kez daha, “Dünya’nın En Cömert Ülkesi” oldu. Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri, bugün 17. Küresel İnsani Yardım Raporu’nu yayımladı.


Rapora göre, 2016 yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye, ABD’nin ardından ikinci oldu. Türkiye’yi, İngiltere, AB kurumları ve Almanya takip etti. Türkiye’nin 2014 yılında yaptığı insani yardım miktarı 3,2 milyar ABD doları iken geçen yıl iki katına, yani 6 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkemiz; 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre de, üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü; geçen yıl ise ikinci ülke olmuştu. 2017 raporu, Türkiye’nin Dünya’da yardıma muhtaç insanlara destek vermeye yönelik kararlılığını yansıtıyor. Gayri safi milli hasıla gelirinin yüzde 0,75’ine denk gelen insani yardımlar, ülkemizi bir kez daha, dünyadaki ’En Cömert Ülke’ konumuna getirdi.

Milli gelirine göre dünyada en çok yardım yapan ülke olan Türkiye’yi, yüzde 0,18 ile BAE ve yüzde 0,15 ile Lüksemburg izledi” denildi.

Dünyanın yardımının 5’te 1’den fazlası Türkiye’den

2015 yılında dünyada gerçekleşen insani yardım tutarının 25,7 milyar ABD doları iken, 2016 yılında 27,3 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada, “Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık insani yardım, geçen yıl dünyada yapılan yardımın 5’te 1’inden fazlasını oluşturdu. Dünyada en çok insani yardım ise 2,14 milyar ABD doları ile Suriye için yapıldı. Suriye’yi, 1,5 milyar ABD doları ile Yemen, 956 milyon ABD doları ile Ürdün, 935 milyon ABD doları ile Güney Sudan ve 888 milyar ABD doları ile Irak izledi.

Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan ‘Açık Kapı Politikası’ uyguladı. Bugün, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni bir hayat sundu. Tüm Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor; kayıp bir neslin oluşmaması için Suriyeli çocuklar okula kazandırılıyor. Başbakanlık AFAD’ın Suriyeli sığınmacılar için kurduğu 23 barınma merkezinde, bir şehirde bulunan tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanıyor. AFAD barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların de ötesinde; meslek kursları veriliyor, erken yaşta evlilik ile ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor. Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için BM standartlarında bugüne kadar 25 milyar ABD doları aşkın bir kaynak harcadı.

Tüm dünyaya yardım ediyoruz

Uluslararası toplumun, Türkiye’nin bu fedakârlığına katkısı ise yalnızca 526 milyon ABD doları oldu. Son 6 yılda, 52 ülkede mağdur ve mazlumların yardımına yetişen AFAD, 2016 yılında da Makedonya, Mozambik ve Sudan’daki sel felaketlerinde; Ekvator’daki depremde; Yemen ve Somali’deki iç karışıklıklarda; Haiti’deki kasırgada ve Irak, Suriye ve Filistin’de yardıma muhtaç zor durumdaki insanların umudu oldu” ifadelerine yer verildi.

Benzer gönderiler