Scroll Top

Kanal İstanbul, İstanbul’un savunmasına katkı sağlayacak

kanal istanbul

Prof. Dr. Recep Bozdoğan, İstanbul’un önünde herhangi bir coğrafi engel bulunmaması nedeniyle 93 Harbi ve Balkan savaşlarında düşmanın İstanbul’a kadar gelebildiğini, ancak Kanal İstanbul’un coğrafi engel olarak değerlendirildiğinde İstanbul’un güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile Kanal İstanbul Projesi’ni felaket olarak tanımlayan muhalefetin “İstanbul susuz kalacak”, “Trakya savunmasız kalacak”, “Proje deprem riskini artıracak”, “Araplar zengin edilecek” gibi iddialarını konuştuk. Bozdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul konusundaki iddialarına bilimle cevap verdi.

Kanal İstanbul körfez ülkelerindeki iş adamlarını zengin etmek için mi yapılıyor?

Dünya değişti. Küresel ekonominin işleyiş tarzı değişti. Ülkeler yabancı sermayeyi çekebilmek için çok cazip imkânlar sunmakta. Bunu sadece gelişmekte olan ülkeler değil, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler de yapmakta. Dolayısıyla, dünyanın en zengin iş insanlarının Londra’da, Paris’te, Berlin’de, Miami’de, Los Angeles’ta, Singapur’da gayrimenkulleri var. Bunlar için milyonlarca dolar, hatta yüz milyonlarca dolar ödemekteler.  Dolayısıyla hâl böyle iken, bizim Arap iş insanlarını küçümsemememiz gerekir. Arapların aldığı arazileri de abartmamamız gerekir. Kanal İstanbul’da toplam 260 bin dönüm arazi var. Arapların aldığı 30-40 dönüm için konuşmaya bile değmez. Sadece Araplar değil, Ruslar, Almanlar, Japonlar, Fransızlar, İngilizler, İranlılar, İtalyanlar da bizim hedef kitlemiz olmalı. Messi, Ronaldo, Angelina Jolie, Samsung’un, Toyota’nın, Mercedes’in, Apple’ın CEO’su Kanal İstanbul’daki akıllı ve yüksek hayat standardına sahip şehirlerden konut alsa kötü mü olur?

Fransızlar milyarlarca dolar kazanıyor

Fransa’da Toulon şehri ile Monaco arasındaki 200 kilometrelik sahil şeridinde tam 50 tane yat limanı ve bütün Akdeniz buraya akıyor. Türkiye’de Tekirdağ ile Kocaeli arasındaki 200 kilometrelik sahil şeridinde sadece 5 yat limanı var. Fransızlar buralardan her yıl milyarlarca dolar para kazanıyor. Biz ne yapıyoruz?

Kanal İstanbul, tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışması, İstanbul’un yer altı kaynaklarının yok olması ve sonuç olarak İstanbul’un susuz kalmasına sebep olur mu?

Terkos Gölüne tuzlu su karışmayacak. Terkos’un su yüzeyi Kanal İstanbul’dan 4-5 metre yukarıda. Ama Terkos’tan Kanal İstanbul’a yıllık ortalama 50 bin metre küp tatlı su karışacak. Bunu önlemek için Kanal İstanbul’un Terkos’a yakın olan bölümünde jeomembran, jeosentetik beton ve betonit sızdırmazlık duvarı gibi malzemeler kullanılarak izolasyon yapılacak. Kanal İstanbul’da tuzlu suyun yer altı sularına karışma ihtimalinin olduğu yer, Sazlıdere Barajının seddi ile Küçükçekmece Gölü arasındaki kalkerli arazilerdir. Aynı şekilde buralarda da izolasyon yapılarak tuzlu suyun yeraltı sularına karışması engellenecek.

İddialar çok anlamsız

Kanal İstanbul, İstanbul’daki deprem riskini artırır mı?

Recep Bozdoğan: Kanal İstanbul’un İstanbul’daki deprem riskini arttıracağına dair bilimsel bir veri yok. Ancak, hâl böyle iken bir profesör Hoca da çıkmış Kanal İstanbul’un inşaatı esnasında kullanılacak patlayıcıların depremin tetikleyebileceğine dair bir söz söyledi. Sonra bu sözünü düzeltme ihtiyacı hissetti ve Kanal İstanbul’un depremi tetiklemeyeceğini belirtmek mecburiyetinde kaldı. Kendisi aslında çok saygın bir bilim insanı. Nasıl böyle bir şey söyledi, anlam veremedim. Çünkü siz atom bombası ile bile depremi tetikleyemezsiniz. Japonya’ya atılan atom bombaları buna örnektir.

Atom bombası bile tetikleyemedi

Deprem o kadar büyük bir doğa olayıdır ki, mesela 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız Marmara Depreminde ortaya çıkan enerji, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 3.162 katıdır. Kaldı ki Hiroşima’ya atılan atom bombası Japonya gibi bir deprem ülkesinde bile depremi tetikleyememişken, dinamitlerle depremi tetiklemek mümkün mü? Ayrıca, Kanal İstanbul güzergâhında diri fay olmadığına dair bilimsel veriler var. En yakın fay ise Küçükçekmece Gölünün 8-10 kilometre güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fayı. Burası Kanal İstanbul inşaat sahasına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta.

Birinci Ordunun 3’te 1’i Trakya’da

Trakya ve İstanbul’un birbirinden ayrılacağı, Trakya’nın güvenliğinin ortadan kalkacağı, herhangi bir doğal afet zamanında İstanbul’dan Trakya bölgesine yardım götürülemeyeceği iddia ediliyor. Bu iddia için neler söylersiniz?

Bunu söyleyenler hakikaten çok gülünç vaziyetteler. Çünkü Trakya’nın güvenliğini İstanbul sağlamıyor, tam tersine İstanbul’un güvenliğini Trakya sağlıyor. Trakya’yı koruyan ordu Birinci Ordudur. Bu ordunun birliklerinin yüzde seksen beşi Trakya’da olup, sadece yüzde 15’i İstanbul’dadır. 1. Ordunun toplam asker sayısı 120 bin civarındadır ve 3 kolordudan oluşur. Bu kolorduların 2 tanesi tamamen Trakya’dadır ve bunların asker sayısı 90 binden fazladır. Bütün zırhlı birlikler, ateş gücü yüksek birlikler Trakya’dadır. Geriye sadece Şişli’deki kolordu kalıyor, onun da bir tümeni ile bir tugayı Kanal İstanbul’un Trakya tarafında konuşludur. Bunları da hesaba kattığımızda 1. Ordunun 120 bin kişilik mevcudunun neredeyse 100 bininin Trakya’da olduğunu görürüz. Trakya’nın savunmasının zayıflayacağını ileri sürenler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en büyük önceliklerinden birinin Trakya’nın savunması olduğunu bilmiyorlar.

İstanbul’un önünde coğrafi engel yok

Ayrıca, İstanbul tarihini biraz okuyan insanlar bile, tarih boyunca Balkan Dağlarını aşan bütün orduların, Trakya ovalarını kolayca aşarak İstanbul önlerine geldiklerini bilirler. Mesela 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rus orduları Bakırköy yakınlarındaki Yeşilköy’e kadar geldi. Balkan Savaşı esnasında Bulgar ordusu Çatalca’ya kadar geldi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Çünkü İstanbul’un önünde coğrafî bir engel yoktur. Yani aşılması zor bir dağ silsilesi veya büyük bir nehir ya da derin vadiler yoktur.

Bizans sur inşa ettirdi

Bunun içindir ki Doğu Roma İmparatoru Anastasius, İstanbul’un korunmasına yardımcı olması için Terkos Gölünün batısından itibaren Silivri’ye kadar uzanan ve Çin Seddine benzeyen surlar inşa etme ihtiyacı hissetmiştir. Bu nedenle, İstanbul’un savunulması için şehrin önüne büyük bir coğrafî engel inşa edilmesi önemli faydalar sağlayacaktır. Kanal İstanbul bu fonksiyonu görerek İstanbul’un savunulmasına katkı sağlayacaktır.

Benzer gönderiler