Scroll Top

Berlin Duvarı yıkıldı ama ayrımcılık devam ediyor

Almanya, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken daha önce komünist sistemle yönetilen Doğu Almanya’da yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının kendini “ikinci sınıf vatandaş” olarak gördüğü ortaya çıktı.

Hükümet adına yapılan araştırmada, vatandaşlar arasındaki hoşnutsuzluğun aşırı sağ ve sol partilerin oylarını artırmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Doğu Almanya’da yaşayan insanların yüzde 57’si kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak kabul ederken, yüzde 38’inin, Batı ve Doğu Almanya’nın birleşmesini büyük başarı olarak gördüğü tespit edildi.

Raporda, Almanya’nın, kasım ayında Soğuk Savaş’ın en güçlü sembollerinden biri olan Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken ülkenin doğusunda, aşırı sağ partilere desteğin giderek arttığı vurgulandı.

Almanya’nın Doğu bölgesi sorumlusu Christian Hirte “1990 yılından bu yana Doğu ile Batı arasında Hayat koşullarının iyileştirilmesi doğrultusunda büyük ilerleme kaydedildi” dedi.

2018 yılında Doğu Almanya’nın ekonomik güç seviyesi Batı Almanya’nın 1990’lardaki yüzde 43’lük seviyesini aşarak yüzde 75’e ulaştı. İstihdamın en yüksek seviyede olduğu, maaşların ise batıya kıyasla yüzde 84 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Raporda bu hoşnutsuzluğun son yıllarda ülkenin doğusunda ve batısında yapılan seçim sonuçlarına büyük ölçüde yansıdığı belirtiliyor.

Hirte son 30 yılda bölgeye birçok uluslararası şirketin yerleşmesi ile birlikte, çoğu kadın ve gençlerden oluşan yaklaşık 2 milyon kişinin bölgeyi terk ettiğini belirtiliyor.

Seçmenlerin geleneksel partilere oy vermek istemediği görülüyor.

Benzer gönderiler