Scroll Top

Salgın 395 milyon kişiyi daha aşırı yoksullaştırabilir

Migrant worker Wang Jun carries scrap material she collected from debris of demolished buildings at the outskirts of Beijing

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Dünya Ekonomik Araştırmaların Geliştirilmesi Enstitüsü (UNU-WIDER) Covid-19’a ilişkin “Güvencesizlik ve Salgın: Gelişmekte Olan Ülkelerde COVID-19 ve Yoksulluk Etkisi, Yoğunluğu ve Zorluğu” isimli raporunu yayınladı.

Raporda, Covid-19 krizi sonucunda aşırı yoksulluk sınırı olarak nitelenen günde 1,90 doların altında gelire sahip insan sayısının, kişi başına gelirde veya tüketimde yüzde 20 azalma öngören en kötü senaryoda, 395 milyon kişinin artabileceğine vurgu yapılarak, böylece dünya genelinde aşırı yoksul sayısının toplamda 1,12 milyara yükselebileceğine işaret edildi.

Günde 5,50 doların altında gelire sahip insan sayısı dikkate alındığında ise yoksul insan sayısı dünya nüfusunun yarısını geçerek 3,7 milyara ulaşabileceğinin altı çizilen raporda, krizin maliyetinin dünyanın en fakir insanları için günde 500 milyon dolar gelir kaybı olduğu belirtildi.

Raporda, küresel yoksulluğun coğrafi olarak dağılımında değişiklik olacağına işaret edilerek, aşırı yoksul sayısında artışın Doğu ve Güney Asya’da gelişmekte olan ülkelere kayacağına yer verildi.

UNU-WIDER raporunun yazarlarından King’s College London Öğretim Üyesi Prof.Dr. Andy Sumner, hükümetlerin daha çabuk hareket etmezse dünyanın en yoksullarının ümitlerinin tükeneceğine belirterek “Yoksulluğun azaltılmasındaki ilerleme 20-30 yıl geriye gidebilir.” dedi.

Benzer gönderiler