Teknoloji devlerine yeni vergiler

Google, Facebook, Amazon gibi dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, gelir elde ettikleri ülkelere ya çok az vergi ödüyor ya da hiç ödeme yapmıyor. Vergi ödemelerinin büyük bölümünü fiziksel varlık gösterdikleri, yani merkezlerinin bulunduğu ülkeye yapıyorlar.

Yeni vergi kurallarının internet çağına uygun hale getirilmesi için girişimler hız kazandı. Buna öncülük eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir dizi öneri hazırladı. Amaç, herhangi bir ülkede yabancı bir firmanın elde ettiği kazancın daha büyük bölümünün vergilendirilmesi hakkının hükümete verilmesi. Bunun için de belirli sınırlar çiziliyor. Söz konusu firmaların, bir ülkede vergi kapsamına alınması için faaliyetlerinin ne yoğunlukta olması gerektiği ya da kazancının ne kadarının vergilendirilebileceği belirleniyor.

Benzer gönderiler