Scroll Top

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde kararnamelerin durumu

anayasa

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ne demek?

 • Yürütme alanında Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkartma yetkisidir.
 • Cumhurbaşkanlığı tipi hükümet sistemlerinde Cumhurbaşkanı’na yürütme alanını düzenleme yetkisi verilir.
 • Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Yürütme alanında kararname çıkarma yetkisi tanınmazsa sistem işlemez.
 • Mevcut Anayasa’da hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vardır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ise kanun hükmünde değildir.
 • Kararname hiyerarşik olarak Anayasa ve kanunların altında yer alır.
 • Bu yüzden kanunla düzenlenen bir alanda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramayacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde ise kanun hükümleri uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararname çıkarabilir mi?

 • Evet fakat Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisi sadece olağanüstü hallerde geçerlidir.

Cumhurbaşkanı hangi konularda kararname çıkarabilir?

 • Cumhurbaşkanı, yürütmeye dair her konuda kararname çıkarabilir.
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri kararname ile düzenlenir.
 • Fakat bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilmesi için kanunlarda o konuyu düzenleyen açık hükümlerin bulunmaması gerekir.
 • Ayrıca Cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyetler hususlarında kararname çıkaramaz.

Kanunla kararname yürürlükten kaldırılabilir mi?

 • Evet, kaldırılabilir. Kanunlar ile kararnamelerde aynı konuda farklı hüküm bulunması durumunda kanun hükümleri uygulanır.
 • Yani Meclis, Cumhurbaşkanı’nın çıkardığı bir kararnameye karşılık çıkaracağı bir kanun ile o kararnameyi geçersiz kılabilir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hak ve özgürlükler sınırlanabilir mi?

 • Hayır. Temel hak ve özgürlükler kararname ile düzenlenemez.

Benzer gönderiler