Scroll Top

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yargının durumu

aym

Hakimlerin tamamını Cumhurbaşkanı mı atayacak?

  • Hakimlerin atanması Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılacaktır.
  • Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini gerçekleştirecektir.

HSYK üyelerini sadece Cumhurbaşkanı mı atayacak?

  • Hayır. Üye sayısı 13 olan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun sadece 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.
  • Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın doğal üye kabul edildiği HSK’nın kalan 7 üyesi ise Meclis tarafından seçilecek.

Anayasa Mahkemesi denetimi nasıl olacak?

  • Anayasa Mahkemesi; Anayasa değişikliklerinin, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa’ya uygunluğunu denetleyecek ve bireysel başvuruları karara bağlayacak.
  • Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak mercii Anayasa Mahkemesi’dir.

Benzer gönderiler