Scroll Top

Afrika’da yoksulluğun nedeni Batı’nın hırsızlığı

afrika

İngiltere merkezli Küresel Adalet Şimdi adlı organizasyonun direktörü Nick Dearden Al Jazeera haber sitesine yazdığı makalede Afrika’nın aslında ne kadar zengin olduğunu ancak zenginliğinin Batılı devletler, finans kurumları ve bunlarla işbirliği içinde olan bir avuç azınlık Afrikalı tarafından nasıl yağmalandığını yazdı.

Konu üzerine çalışan birçok organizasyonun ortak hazırlayıp geçen haftalarda yayınladığı rapora da makalesinde yer veren Dearden, Sahraaltı Afrika’nın sermaye ithal eden değil sermaye ihraç eden durumda olduğunu ortaya koydu. Dearden’in makalesindeki verilere göre kıtaya kredi, yardım ve dışarıda yaşayanların orada kalan ailelerine gönderdiği paralar şeklinde senelik 161 milyar dolarlık sermaye girişi oluyor. Buna karşın kıtadan 203 milyar dolar dışarı çıkıyor.

Çok uluslu şirketler Afrika’nın paralarını Londra bankalarına yolluyor

Bu miktarın 68 milyar doları vergi kaçırma ve vergiden kaçınma yolu ile kıta dışına çıkarılıyor. Genelde Malta, Kanal Adaları gibi off-shore cennetlerine kaçırılan bu 68 milyar dolar, tüm Afrika kıtasının gayrı safi milli hasılasının yüzde 6.1’ine yani Afrika’ya Batı tarafından verilen yardımların üç katına tekabül ediyor. 30 milyar dolar ise Saharaaltı Afrika’da faaliyet gösteren ve Afrika’nın emek ve toprağından para kazanan çok uluslu şirketler tarafından kar olarak kıta dışına çıkarılıp, Londra’daki bankalara, fonlara yatırılıyor.

Yasadışı balıkçılık ve safarinin faturasını Afrikalılar ödüyor

Batı, Afrika’nın zenginliklerini başka daha dolaylı yollar da kullanıyor. Örneğin yasadığı balıkçılık, safari gibi yollarla Afrika’nın hem ekolojik dengesi bozuluyor hem de bunlar kıtaya 36 milyar dolarlık bir fatura çıkarıyor.

Kredi vererek ülkeleri köleleştiriyorlar

Afrika’yı sömürmenin en diğer aracı ise devletlere ve özel sektöre verilen, yıllık ortalama 50 milyar dolar civarında krediler. Gelinen noktada ise çoğu hükümet ve şirket borçları ödeyemez hale gelmiş durumda.

Örneğin Gana senelik bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu borç ödemelerine tahsis etmek zorunda kaldı. Alüminyum fiyatları yüksekken yol ve diğer altyapı yatırımları için borçlanan Mozambik aldığı her 1 sterlin borç için 21 sterlin geri ödemek zorunda. Bunun ise imkânsız olduğunu söylemeye gerek dahi yok.

Afrikalı işbirlikçiler 860 milyar dolara hükmediyor

Şüphesiz bu durumdan bazı Afrikalılar da faydalandı. 2016 sonu rakamlarına göre 165.000 civarında zengin Afrikalı 860 milyar dolarlık bir servete hükmediyorlar. İşin daha da kötüsü bu paralar Afrika’da değil kıta dışındaki kara para cennetlerinde saklanıyor. Eğer dünya ve özellikle Avrupa devletleri Afrika’ya yardım etmek istiyorlarsa bunun yolu ne Afrika için yardım kampanyaları düzenlemek ne de Afrikalı devlet ve şirketlere ödeyemeyeceklerini bile bile yüksek faiz ile borç vermektir. Yapılması gereken Afrika’nın kaynaklarının çok uluslu şirketler ve bunların yerel şubeleri tarafından sömürülmesini engellemek.

Böylece yoksulluğun neden olduğu koşullar ve iç savaşlar yüzünden Avrupa ülkelerine kaçan sığınmacılar da kendi ülkelerinde geleceklerini inşa etmeye ikna edilebilirler.

Benzer gönderiler