Scroll Top

Teklif edilen sistemde olağanüstü hal nasıl düzenlenecek?

K-1-e1485183953657
  • Olağanüstü hal ilan etme yetkisi ve sorumluluğu Cumhurbaşkanı’na aittir. Fakat Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü hâlin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hâli kaldırabilir.
  • Cumhurbaşkanı’nın talebiyle Meclis her defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilir.
  • Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda kararname çıkarabilir.
  • Olağanüstü hal sırasında çıkarılan kararnameler 3 ay içinde Meclis’te görüşülür ve karara bağlanır. Aksi takdirde yürürlükten kalkar.

Benzer gönderiler