Scroll Top

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Meclis’in durumu

eskimeclis-e1485183265827-815x1024

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Meclis etkisizleşecek mi?

 • Hayır. Kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi Meclis’e aittir.
 • Para basılmasına, savaş ilanına ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasına karar vermek de yine Meclis’in görevleri arasındadır.
 • Meclis; Meclis araştırması, Meclis soruşturması, soru önergesi ve genel görüşme yollarıyla yürütme organını denetler.
 • Cumhurbaşkanı’na yargı yolu kapanmadığı gibi bu yolu açan kurum da yine Meclis’tir.
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 4 üyesini Cumhurbaşkanı atarken 7 üyesini Meclis atar.
 • Meclis’in seçimleri yenileme yetkisi var.
 • Olağanüstü hal ilan etmek Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir fakat Meclis de gerekli gördüğü takdirde olağanüstü hâlin süresini kısaltabilir, uzatabilir ya da olağanüstü hâli kaldırabilir.

Yürütme erki kanun tasarısı sunabilecek mi?

 • Yürütme organları kanun tasarısı sunmak gibi yasama faaliyetlerinde bulunamaz.
 • Kanun teklif etme, yapma, değiştirme veya iptal etme yetkisi Meclis’e aittir.

Bakanların sorumluluğu ne olacak?

 • Bakanlar kendi bakanlıklarının idaresinden sorumludurlar ve Cumhurbaşkanı’na hesap verirler.

 Milletvekilleri bakan olabilecek mi?

 • Milletvekilleri bakan olabilirler fakat bakan olarak atanan milletvekillinin vekilliği düşer.

Teklif edilen sistem iki meclisli mi olacak?

 • Hayır, teklif edilen sistemde tek meclis vardır.

Benzer gönderiler