Scroll Top

Avrupa Konseyi uyardı: “Uçuruma doğru bir yarış var”

36055541_303

Avrupa Konseyi, yükselişte olan popülizm konusunda Avrupa devletlerini uyardı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, popülizme karşı en etkili silahın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olduğunu söyledi.

Avrupa’da demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin durumu hakkında yıllık değerlendirme raporunu açıklayan Jagland, “muhalif görüşleri dışlayarak toplumdaki genel hoşnutsuzluk üzerinde oynayan tüm siyasi güçler” şeklinde tanımladığı popülizmi, günümüz Avrupasında “demokrasi önündeki en önemli tehdit” olarak gösterdi.

Popülist hareketlerin, iktidarda oldukları bazı ülkelerde “anayasal kurallara açıkça karşı çıktıklarını ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerine aykırı davrandıklarını” belirten Jagland, kimi ülkelerde ise “elitleri suçlayan ve göç konusuyla vatandaşların korkularını sömüren milliyetçi ve yabancı düşmanı partilerin sayısındaki artışa” dikkat çekti. Jagland, “zemin kaybetme korkusundaki geleneksel siyasi partiler de bu fenomene iltica ve kamusal düzenle ilgili konularda tutumlarını sertleştirerek yanıt vermekteler” ifadelerini kullandı.

Bu durumu, geniş kitlelerin desteğini kazanmak için “uçuruma doğru bir yarış” olarak tanımlayan Jagland, en fazla zarar gören topluluğun Müslümanlar olduğuna vurguda bulundu.
Jagland, popülistlerin bir diğer ortak yanının “milliyetçi duyguları okşamak amacıyla uluslararası kurumları eleştirme” olduğunu, bu kapsamda, “uluslararası kurum, yargı ve antlaşmaların ‘halkın egemenliğini çalmakla’ suçlandığını” ifade etti.

Tüm bunların “demokrasi için bariz risk oluşturduğunu” söyleyen Avrupa Konseyi Genel Sekerteri, “Avrupa’da popülizmin hoşgörülür hale geldiği ve bayağılaştığı bu gidişata karşı aktif biçimde direnmeliyiz” uyarısında bulundu.

Benzer gönderiler